Чақалоқ

1 ёшгача бўлган боланинг ойма-ой ривожланиш тақвими (6 ойлик—1 ёш)

Бола 7 ойлигида қуйидагиларга қодир бўлади:

 • кўпгина сўзлар маъноларини англайди;
 • ҳиссий жиҳатдан онасига жуда боғланган, унинг ортидан юради;
 • онасидан бироз вақтга ажраладиган бўлса, қўрқув ҳис қилади;
 • кичик буюмларни каттасига солишни билади;
 • бирор нарсага таяниб тик туради, тўсиқдан ўта олади;
 • мустақил тарзда ўтиришни ўрганади;
 • эмаклашни ўрганади;
 • қорнида ётган ҳолда чалқанча бўлиб олади ва аксинча;
 • қошиқдан овқат ейди, пиёладан сув ичади;
 • саранжомликни сақлаш бўйича ҳаракатларни эслаб қолади ва улар ҳақида онасига “эслатади”;
 • чапак чалади ва бошқа қўл ҳаракатлари билан боғлиқ ўйинларни ўйнайди.

8 ойлигида:

 • худди гапираётгандек бидирлайди;
 • “қўлингни бер”, “бошингни эг” каби сўровларни тушунади ва бажаради;
 • энг содда ҳаракатларни бажариш билан боғлиқ ўйинларни ўйнайди, рақсга тушади;
 • онасидан бироз вақтга ажралганида кучли қўрқувни ҳис қилади;
 • “бегона” ва “ўз” одамларини аниқ ажратади;
 • кескин, кутилмаган товушлардан чўчийди;
 • мустақил равишда ўрнидан туради ва бирор нарсага таяниб юради;
 • мустақил ўтира олади;
 • фаол равишда эмаклай бошлайди;
 • юмшоқ егуликни тишлаб олади ва чайнайди;
 • бўтқадан майдаланган овқатга ўтади;
 • тувакка ўтқизилганида ўзини бемалол ҳис қилади.

9 ойлигида:

 • бидир-бидирни оҳангга солади;
 • онасининг, қўғирчоқнинг ва ўзининг бурун, оғиз ва бошқа тана қизмларини кўрсатади, баъзан ўша аъзога бармоғини тўғри олиб бора олади;
 • тешикчаларга бармоғини солади;
 • қоғозни йиртиш ва ғижимлашни билади, кафтчасида лойни эзади;
 • картон китобнинг қалин саҳифаларини варақлайди;
 • мустақил тарзда ўтиради, бирор нарсадан ушлаб юради, эмаклайди;
 • таянмасдан тура олади;
 • маром билан сакрайди, бирор нарсага таяниб чўкаллаб ўтиради.

10 ойлигида:

 • катта одамнинг нутқига қулоқ солади ва унинг овозига тақлид қилади;
 • ўзига қаратилган ҳазилларни қабул қилади;
 • кулгили эшитиладиган товушларни чиқаради ва уларнинг устидан кулади;
 • қизиқарли ўйинлардан хурсанд бўлади;
 • бир буюмни иккинчисининг ичига қўяди;
 • катталаридан кўра, кичик буюмларни афзал кўради;
 • бир буюм ёрдамида иккинчисини олади;
 • онгли тарзда буюм ёки ўйинчоқларни отади;
 • машиналарни юргизади, тўпни думалатади;
 • ўтиради, эмаклайди, таяниб юради;
 • кўкрак сутидан хотиржамлик билан ажралади;
 • майда тўғралган овқатни чайнаб ейди;
 • бошқа болаларга нисбатан кучли қизиқиш билдиради.

11 ойлигида:

 • ота-онаси у ҳақда гаплашаётганини тушунади;
 • жонивор ва қушлар товушига тақлид қилиб, сўзлар талаффуз қилади;
 • келтир, бер, олиб бор, қўй, ол деган илтимос ва буйруқларни бажаради;
 • ўз ҳаракатлари мақталиши ва маъқулланишини кутади;
 • маъқуллаш маъносида бош силкийди ва инкор маъносида бош чайқайди;
 • маъқуллаш ёки кечириш маъносида қўл силтайди, бош ирғаб миннатдорлик билдиради;
 • битта ҳаракатни чексиз тарзда қайтариб, такомиллашиб боради;
 • ўзи қошиқ билан ейишга уринади, пиёладан сув ичишни яхши билади;
 • зинага чиқиб-тушади, фаол равишда эмаклайди;
 • мустақил юришга интилади;
 • турникда бир дақиқагача осилиб туриши мумкин.

12 ойлигида:

 • 10—15 та осон ва тақлидий сўзларни айтади;
 • мустақил қадам ташлайди;
 • ўзини турли одамлар билан турлича тутади;
 • мустақил бўлишга ҳаракат қилади;
 • салбий ҳиссиётларини фаол тарзда намоён қилади;
 • пирамида ясайди, кубиклардан 2—3 та шакл ясайди;
 • хамир ёки лойдан нон ёки тасма ясайди;
 • қизиқишларини аниқ-равшан билдиради, севимли ва хуш кўрмайдиган машғулотлари бўлади;
 • изоҳ берган ҳолда расм чизади;
 • қаттиқ овқатни тишлаб узади, чайнайди;
 • қошиқ ва пиёладан фойдаланади.