Tarbiya

INFOGRAFIKA - Bolalarga kitob o‘qishni sevdirish yo‘llari

Bolaning o‘sib-ulg‘ayishida kitob o‘qishning ahamiyati katta. Ota-ona va bolalar birgalikda kitob o‘qishni o‘rganishi kerak. Bu bolalarda yoshligidan o‘qib-o‘rganishga mehr uyg‘otadi. Kuchli tasavvur, gapirish malakasini rivojlantirish hamda bilim olishga qiziqishni shakllantirishda kitob o‘qishning o‘rni beqiyos.

Farzand.uz sayti bolalarni o‘qishga o‘rgatishning eng samarali yo‘llari bilan tanishtiradi.

[Инфографикани каттароқ ҳажмда кўриш учун пастдаги расмни босинг]

fullwidth1500